تلفن تماس: 33378311-061

برگزاری اولین جلسه مدیریت اجرایی سال 1396


تاریخ انتشار :1396/1/29

اولین جلسه تیم مدیریت اجرایی بیمارستان آریا در سال 96 با حضور اعضا و با موضوعات زیر تشکیل شد.

بررسی موضوع بازنگری شند استراتژیک و تدوین برنامه های عملیاتی بهبود

بررسی نقاط قابل بهبود حاصل از ارزیابی اعتباربخشی

بازنگری آیین نامه کمیته ها

.کلیه حقوق این وب سایت، متعلق به بیمارستان آریا اهواز می باشد

طراحی و پیاده سازی توسط : گروه شرکت های تخصصی رسا