تلفن تماس: 33378311-061

1. جذب، بکارگیری و استخدام کارکنان در بیمارستان بر اساس توانمندی، شایستگی و مهارت آنها  و با اولویت جذب نیروی پرستاری، اتاق عمل  وبیهوشی  

2.     خرید دارو،  تجهیزات و ملزومات بیمارستان تنها از طریق تامین کنندگان معتبر و مجاز و بر اساس اصل کیفیت نه قیمت

3.     خرید تجهیزات پیشرفته  با کیفیت جهت جایگزینی تجهیزات فرسوده و تأمین نیاز واحدها جهت استانداردسازی

4.     اجرای برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای و بهینه‌سازی فضاهای بیمارستان از طریق بازسازی و سازه‌های جدید، توسعه و راه‌اندازی واحدهای تشخیصی – درمانی

5.     استقرار و استفاده از فن‌آوری‌های نوین از قبیل سیستم HIX، MIS، LIS، HIS و نوبت‌دهی اینترنتی و اتوماسیون اداری، سیستم PACS در رادیولوژی و سی‌تی‌اسکن

6.     ارتقاء رضایتمندی کارکنان از طریق اجرای برنامه‌های رفاهی و انگیزشی جهت پرسنل از طریق فوق‌العاده پرداختی‌ها و مزایا و سیاست های تشویقی به مناسبت های خاص

7.     تعامل با سازمان های همکار از طریق استمرار قرارداد همکاری با بیمه‌های پایه‌ای کشور و سایر بیمه‌های پایه سلامت و بیمه‌های تکمیلی

8.     ارائه خدمات مددکاری از قبیل اطلاع‌رسانی نهادهای حمایتی، مدنظر قرار دادن دستورالعمل بیماران مجهول‌الهویه، رعایت دستورالعمل بیماران تصادفی

9.     تداوم طرح ترویج زایمان طبیعی از طریق کاهش هزینه‌های زایمان طبیعی و اجرایی نمودن تصمیمات کمیته ترویج زایمان طبیعی

10. توانمند سازی نیروهای انسانی از طریق برگزاری دوره های آموزشی مستمر و مدوام و بازتوانی

11. لحاظ نمودن ایمنی و کیفیت خدمات در کلیه فرایندهای کاری اولویت اصلی سازمان

 

.کلیه حقوق این وب سایت، متعلق به بیمارستان آریا اهواز می باشد

طراحی و پیاده سازی توسط : گروه شرکت های تخصصی رسا