تلفن تماس: 33378311-061

نام بخش : مدارک پزشکی                               مسئول بخش: امیدیان

نوع بخش: پشتیبانی

 مکان جغرافیایی بخش در بیمارستان : طبقه اول – راهروی شماره یک

مسئول واحد : خانم عليمرداني (لیسانس مدارک پزشکی)

بخش مدارک پزشکی دارای چارت تشکیلاتی زیر می باشد:

بخش مدارک پزشکی با هدف ارئه خدمات به بیماران ، پزشکان ، مدیران بیمارستانها و ارئه خدمات آموزشی و پژوهشی و حفط مطلوب کیفیت خدمات در مانی و بهداشتی و حقوق بیماران و رعایت استانداردها با اهداف اختصاصی زیر از مهمترین بخشهای بیمارستانی بشمار می آید:

v      ایجاد یک سیستم کارآمد برای نگهداری پرونده کامل بیماران.

v      داشتن آمار عملیات تشخیص و بالینی انجام شده و تجزیه و تحلیل و تفسیر آنها.

v      گردآوری اطلاعات علمی از پرونده ها و گزارش پزشکی آنها.

v      ارزشیابی خدمات ارئه شده به بیمار توسط بیمارستان.

v      کمک به امر تصمیم گیری مدیریت بیمارستان در توسعه امکانات و تجهیزات و بخشها.

این بخش که در طبقه اول بیمارستان واقع می باشد و به ارئه خدمات می پردازد.

تلفن های داخلی :137-139

فرایند ارتقاء یافته بخش مدارک پزشکی در سال گذشته:

v      تغییر سیستم بایگانی پرونده های پزشکی از سریال به میدل دیجیت

v      یکپارچه سازی سوابق بستری بیماران به صورت واحد

v      طراحی فرم مخصوص تحویل اوراق درخواستی مراجعین و همچنیین دفتر تحویل مستندات به بیمارستان

v      بهبود شیوه تحویل و ثبت ورود پرونده در سیستم بایگانی

v      بروز رسانی ثبت آمار حوادث و سوانح اورژانس در نرم افزار ثبت سوانح و حوادث مرکز بهداشت غرب

v      بروز رسانی ثبت آمار موارد سرطان در راستای برنامه کشوری ثبت سرطان معاونت بهداشت

 

 

.کلیه حقوق این وب سایت، متعلق به بیمارستان آریا اهواز می باشد

طراحی و پیاده سازی توسط : گروه شرکت های تخصصی رسا