تلفن تماس: 33378311-061

واحد بایگانی مدارک پزشکی:

 

این واحد نیز از واحد های زیر مجموعه مدارک پزشکی است و عملکرد عمده این واحد حفظ و طبقه بندی مدارک و امکان دسترسی آسان به مدارک جمع آوری شده به طرز صحیح و سیستماتیک می باشد در همین راستا از سیستم و روشهای خاص منطبق با استانداردهای ارائه شده در مراکز بهداشتی و درمانی یاری گرفته و به حفظ اطلاعات باارزش بیماران می پردازد.

فعالیتهای این واحد:

·         تحویل پرونده از بخشهای مختلف بیمارستان در واحد بایگانی

·         کنترل اوراق پرونده های رسیده به مدارک پزشکی از نظر کمی و کیفی

·         پیگیری پرونده های ناقص به منظور تکمیل آنان

·         مرتب نمودن اوراق پرونده بر اساس ترتیب استاندارد

·         کنترل شماره پرونده های داده شده  به بیماران بستری از واحد پزیرش

·         کنترل پرونده های تحویل گرفته شده با لیست ترخیص بیماران

·         آماده کردن پرونده ها جهت واحد کد گذاری

·         پاسخ گویی به نامه های مراجع قانونی

·         تحویل سوابق بیمار (پرونده) به بخش جهت بیماران بستری مجدد

·         ارائه کپی پرونده بیماران جهت شرکت های بیمه

·         اسکن به روز پرونده ای بستری و ایجاد ایندکس کامپیوتری بر اساس شماره پرونده و نام بیمار

 

*واحد بایگانی جهت ارائه مدارک پزشکی به بیماران به منظور دریافت بازپرداخت های بیمه ای  با در داشتن صورت حساب از شنبه تا چهار شنبه از ساعت 8 تا 1 بعد از ظهر به ارائه خدمت می پردازد.

 

واحد کد گذاری بیمارها و اقدامات درمانی :

یکی از تخصصی ترین فعالیت مدارک پزشکی واحد کد گذاری می باشد که در امر آموزش و پژوهش پزشکی یکی از برجسته ترین مقولات است.

فعالیتهای این واحد شامل :

·         بررسی پرونده بیماران پس از تکمیل در رفع نواقص و تنظیم اوراق در واحد های دیگر

·         اختصاص یک کد به بیماریها ، اعمال جراحی، اقدامات و علل خارجی طبق روشهای خاص و سیستماتیک طبقه بندی

·         وارد کردن اختصاص در کامپیوتر

·         تهیه گزارشهای آماری و توصیفی از بیماریها ،اعمال جراحی واقدامات

·         هدایت صحیح وکنترل شده برای محقق به سوی هدف مورد نظر در پژوهشها و تحقیقات

·         کنترل پرونده کد گذاری نشده

 

 

.کلیه حقوق این وب سایت، متعلق به بیمارستان آریا اهواز می باشد

طراحی و پیاده سازی توسط : گروه شرکت های تخصصی رسا