تلفن تماس: 33378311-061

نام بخش یا واحد: کمیت های بیمارستان     

مسئول بخش: رویا بخشی

نوع بخش : واحد اداری

مکان جغرافیایی بخش در بیمارستان:ضلع شمال شرقی

تلفن داخلی 125

کمیت های بیمارستان بازوهای مشورتی و تصمیم گیری رئیس و مدیران بیمارستان هستند و به عنوان اتاق کل بیمارستان محسوب می شوند کمیت ها در نقش خود هدایت بیمارستانها ، برنامه ریزی ،سازمانی وفعالیت های بیمارستانی را انجام می دهند

مسئولیت و سوابق کار:

رویا بخشی (مسئول واحد کمیت های بیمارستان )

مدرک تحصیلی : کارشناس ..................- کارشناس آمار

عمده فعالیتهای این واحد شامل:

تعیین خط مشی و کمیت های عملکرد بیمارستان ملاک تحجقق اهداف بر اساس دستور های وزارت متبوع و دانشگاه

طراحی و برنامه ریزی اجرایی جهت تحقق اهداف مزبور

شناسایی مشکلات و معظلات اصلی در عملکرد بیمارستان و پیدا کردن راه حل آن

تلاش مستمر در جهت افزایش کیفیت عملکرد بیمارستان

پیشنهاد اعضا و ترکیب زیر مجموعه کمیتهای بیمارستانی بر اساس موازین و دستور های وزارت ، و دستور العمل بحران ارزشیابی

پیگیری روند ارتقاء کیفیت خدمات بیمارستانی و ارزشیابی منظم ومستمر درون بیمارستان

 

.کلیه حقوق این وب سایت، متعلق به بیمارستان آریا اهواز می باشد

طراحی و پیاده سازی توسط : گروه شرکت های تخصصی رسا