تلفن تماس: 33378311-061

منشور حقوقی بیمار:

·         دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است.

·         اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.

·         حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود.

·         ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار (حق خلوت) ورعایت اصول رازداری باشد.

·         دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار ستان

 

.کلیه حقوق این وب سایت، متعلق به بیمارستان آریا اهواز می باشد

طراحی و پیاده سازی توسط : گروه شرکت های تخصصی رسا