تلفن تماس: 33378311-061

ارزش های بیمارستان آریا:

  1. بیمار محور
  2. حفظ کرامت انسانی
  3. توجه به ارزش های اعتقادی
  4. مسئولیت پذیری
  5. تخصص گرایی
  6. قانون مداری
  7. بهبود مستمر
  8. کارگروهی

.کلیه حقوق این وب سایت، متعلق به بیمارستان آریا اهواز می باشد

طراحی و پیاده سازی توسط : گروه شرکت های تخصصی رسا