تلفن تماس: 33378311-061

                                                                                                                                 مخابرات 100 - 600

پذیرش 101 - 102 -104 

منشی مدیریت 771

منشی مترون 125

مدارک پزشکی 137 - 139

مسئول رسیدگی به شکایات 126

مسئول حراست 779

 

 

 

.کلیه حقوق این وب سایت، متعلق به بیمارستان آریا اهواز می باشد

طراحی و پیاده سازی توسط : گروه شرکت های تخصصی رسا