تلفن تماس: 33378311-061

برنامه آموزشی سه ماهه اول سال1394 

  

تاریخ برگزاری

گروه هدف

سخنران

رئوس مطالب آموزشی

17/1/1394

کلیه مسئولین و منشی های بخش ها و واحدها

فاطمه غلامی

آموزش نرم افزار اتوماسیون اداری (درخواست کالا)

20/1/1394

کلیه مسئولین بخش ها و واحدها

مریم روزبهی

نحوه بازنگری و تدوین برنامه استراتژیک

5/2/1394

پرسنل خدمات بخش ها و واحدها

مهندس شیرانی

آقای رضائیان

آگاهی از شرح وظایف شغلی

5/2/1394

پرسنل خدمات بخش ها و واحدها

مهندس شیرانی

روش صحیح استفاده از شوینده ها

19/2/1394

پرستار/ماما/بهیار/اتاق عمل/بیهوشی

آقای محمودی

آموزش مهارتی احیای قلبی ریوی بزرگسالان واینتوباسیون

20/2/1394

پرستار/ماما/بهیار/اتاق عمل

خانم غفرانی

تزریق عضلانی/ نمونه گیری وریدی شریانی

20/2/1394

پرستار/ماما/بهیار/اتاق عمل

خانم اردیان

تعبیه سوند معده

24/2/1394

پرستار/ماما/بهیار/اتاق عمل

خانم فرشادی

تعبیه سوند فولی در خانم ها

24/2/1394

پرستار/ماما/بهیار/اتاق عمل

آقای محمودی

ارزیابی GCS

24/2/1394

مسئولین بخش ها و واحدها

دکتر مصدق راد

مدیریت منابع انسانی

2/3/1394

پرستار/ماما/بهیار/اتاق عمل

خانم شاهرکنی

اهمیت تماس پوست با پوست مادر و نوزاد

.کلیه حقوق این وب سایت، متعلق به بیمارستان آریا اهواز می باشد

طراحی و پیاده سازی توسط : گروه شرکت های تخصصی رسا