تلفن تماس: 33378311-061

مهندس محمود وفاجو

ایمیل: Vafajou@gmail.com

تخصص: برنامه نویس

مهندس سارا زبیدی

ایمیل: s.zobeadi@gmail.com

تخصص: برنامه نویس

مهندس بیژن گل بهاران

ایمیل: gb.bijan@gmail.com

تخصص: طراح نسخه دوم سایت

مهندس وحید محمدی

ایمیل: vahidmohammadi199068@gmail.com

تخصص: طراح و برنامه نویس نسخه سوم سایت

.کلیه حقوق این وب سایت، متعلق به بیمارستان آریا اهواز می باشد

طراحی و پیاده سازی توسط : گروه شرکت های تخصصی رسا