تلفن تماس: 33378311-061
واقعه ناخواسته؛هر واقعه ای که می تواند به بیمار آسیب برساند یا موجب آسیب شده است.

شما به وسیله این فرم می توانید هر واقعه ای را که خودتان یا دیگری در آن نقش داشته ،جهت جلوگیری از تکرار آن به ستاد حاکمیت بالینی ،گزارش دهید. وارد کردن اطلاعات فردی در این فرم به هیچ وجه الزامی نیست وجنبه اختیاری دارد و در صورت ثبت،هیچ ارگانی بجز ستاد حاکمیت بالینی به مشخصات شما دسترسی ندارد و نخواهد داشت.

مشخصات فرد گزارش کننده(اجباری نیست اما هر کدام که مشخص شود بهتر است.)
  • سمت :
  • نام:
  • شیوه تماس با شما:
مشخصات کلی زمان ومحل واقعه(اجباری نیست اما هر کدام که مشخص شود بهتر است)
  • تاریخ بروز واقعه : / /
  • نام کسی که آسیب دیده:
  • بخش :
  • اتاق :
  • تخت :
  • شیقت :
شرح کامل جزئیات واقعه
فکر می کنید چرا این واقعه اتفاق افتاده است؟
پیشنهاد شما برای جلوگیری از وقوع این اتفاق چیست؟
بدون خطا و بدون آسیب:
وجود خطا و بدون آسیب:

وجود خطا و ایجاد آسیب:وجود خطا و مرگ:
متن زیر را در کادر وارد نمایید.
secu

.کلیه حقوق این وب سایت، متعلق به بیمارستان آریا اهواز می باشد

طراحی و پیاده سازی توسط : گروه شرکت های تخصصی رسا